Ποιότητα - Πιστοποιήσεις

 

Στην φροντίζουμε να επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με κριτήρια που  να εξασφαλίζουν  διατηρούμε πάντα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας, σε σχέση τόσο με τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα μας και τις συνθήκες παραγωγής τους, όσο και με τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων μας και την επίδραση των εγκαταστάσεων μας στο περιβάλλον.

 

Προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο, εφαρμόζουμε τα εξής συστήματα:

 

 

  • Η LGA QuallTest GmbH (Τμήμα εξέτασης και πιστοποίησης ασφάλειας συσκευών), διαπιστευμένη από την ZLS και κατά το GSG (Νόμος ασφάλειας συσκευών) κρατικά αναγνωρισμένο τμήμα, απένειμε την άδεια χρήσης των συσκευών για το πρόγραμμα επίπλων κουζίνας με το GS για ελεγμένη ασφάλεια.
  • Η LGA lnterCert GmbH (εταιρεία πιστοποίησης) βεβαιώνει ως διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο τμήμα πιστοποίησης QualityManagement Systems ότι χρησιμοποιείται το Quality Management System βάση των προδιαγραφών του DIN EN ISO 9001:2000, στα τμήματα σχεδίου, πωλήσεων.
  • Η LGA lnterCert GmbH (εταιρεία πιστοποίησης) βεβαιώνει ως διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο τμήμα πιστοποίησης environmental management system ότι χρησιμοποιείται environmental management system βάση των προδιαγραφών του DIN EN ISO 14001:2005, στα τμήματα σχεδίου, πωλήσεων.
  • Η LGA - QualiTest GmbH απένημε, μετά από επιτυχημένη αποπεράτωση εξέτασης από το ινστιτούτο εξέτασης επίπλων ύπο συγκεκριμένων προϋποθέσεων, το δικαίωμα χρήσης του σήματος GS.

 

Επίσης, οι συνεργάτες της  κατέχουν το προστατευόμενο σήμα κατατεθέν ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ αναγνωρισμένο από το RAL (Γερμανικό ινστιτούτο για εξασφάλιση ποιότητας) συνδεδεμένο με την ένδειξη "Χρυσό Μ".

Σήμα ποιότητας RAL: Προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου RAL-GZ 430/1-2. Η εξέταση επιτήρησης περιλαμβάνει:


  • Απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος και υγείας
  • Επιλογή υλικών/επιφανειών/στατική και δυναμική επιβάρυνση/Διάρκεια συμπεριφοράς/επεξεργασία
  • Νομικές προδιαγραφές (π.χ. απαγορευτικά χημικών ουσιών)